scan0002.jpg

Pogled sa kule Vatrogasnog doma na Evangelističku crkvu, park i ul. M. Tita.

From: Digitalna Kovačica