Items in the Kovačica Collection

Vojna obuka rezervnog sastava

70-te godine 20. veka

Jozef Šifel ml.

IMAGE

jpg, negativ, 35 mm

Bilijar u kafani "Radnik" u Kovačici

70-te godine 20. veka

Jozef Šifel ml.

IMAGE

jpg, negativ, 35 mm

Proslava 1. maja 1964. godine u Kovačici

1964. godina

Jozef Šifel ml.

IMAGE

jpg, negativ, 35 mm

Pogled sa kule Vatrogasnog doma na Evangelističku crkvu, park i ul. M. Tita.

oko 1970. godine

Jozef Šifel ml.

IMAGE

jpg, negativ, 35 mm